Corona maatregelen

Hinderpremie Vlaanderen
Enkel voor bedrijven met vaste inrichting die verplicht moeten sluiten door de overheid.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Hinderpremie Wallonië
Enkel voor bedrijven met vaste inrichting die verplicht moeten sluiten door de overheid.
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie

Hinderpremie Brussel
Enkel voor bedrijven met vaste inrichting die verplicht moeten sluiten door de overheid.

https://1819.brussels/en/node/14284

Compensatiepremie ondernemers
Enkel voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Andere maatregelen

Van toepassing voor alle bedrijven die hinder ondervinden door de corona crisis.

-     Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus

 

-     Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus

 

-     Fiscale maatregelen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus

 

-     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

 

-     Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

Banken

-     garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale

      looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

 -    Uitstel betaling (hypothecaire kredieten).

       BUSINESS KREDIETEN

       De modaliteiten voor business kredieten zijn te raadplegen via:
https://febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

       Wij raden u aan contact op te nemen met uw bank om de procedure te kennen om   uitstel te krijgen.

       HYPOTHECAIRE KREDIETEN

       De modaliteiten voor hypothecaire kredieten zijn te raadplegen via:

       https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

             Wij raden u aan contact op te nemen met uw bank om de procedure te kennen om 
              uitstel te krijgen.