Personenbelasting

De termijnen voor de aangifte in de personenbelasting zijn gekend!

 Aangifte ingediend door de belastingsplichtige:

 Op papier: 29 juni 2018

 Via tax-on-web: 12 juli 2018

 

 Voorstel voor een vereenvoudigde aangifte

 Akkoord met het voorstel: u hoeft niets te doen

 Niet akkoord met het voorstel: wijzigingen via het papieren antwoordformulier: 29 juni 2018

 Niet akkoord met het voorstel: wijzigingen via Tax-on-web: 12 juli 2018

 

 AANGIFTE INGEDIEND DOOR EEN AMBTENAAR TIJDENS EEN INVULSESSIE

 Ten laatste op 29 juni 2018

 Opgelet! Er is geen hulp meer na 29 juni 2018

 

 Aangifte ingevuld door een mandataris (boekhouder)

 25 oktober 2018

 

 sancties bij niet-indiening

 Administratieve boeten van 50 tot 1250!