Wettelijke verplichtingen

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen

Herbenoemingen

Adreswijziging

Doelswijziging

Inschrijving, wijziging en stopzettingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Inschrijving, wijziging en stopzettingen bij de BTW administratie

Aansluiting vennootschap bij een sociale verzekeringsfonds.

Aansluiting bedrijfsleiders bij een sociale verzekeringsfonds

Registratienummer - Erkenning als aannemer

Aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel