Specifieke opdrachten

Fiscale optimalisaties

Bezwaarprocedures

Bijstand bij fiscale controles

Bijstand bij kredietaanvragen, investeringsprojecten

Waardebepaling van ondernemingen

Overname en overlaten van ondernemingen

Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht

Familiale opvolgingsregelingen