Oprichting vennootschap

Wilt u starten met een vennootschap? Wij zorgen voor de opmaak van het financieel plan (indien vereist omwille van de keuze vennootschapsvorm of indien gewenst door klant) en de opmaak van de statuten, al dan niet in samenwerking met uw notaris.

Opmaken financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan is het belangrijk om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan en een liquiditeitsbegroting. Indien gewenst, stellen wij uw plannen samen met u voor bij uw bank met het oog op het verkrijgen van de nodige kredieten.

Opstelling statuten

Uit de voorbereidende gesprekken hebben wij kennis genomen van uw specifieke noden en vereisten. Uw keuzes werden tevens gemaakt. De statuten kunnen worden opgesteld, d.m.v. een onderhandse akte opgesteld door ons kantoor of door een notaris indien u koos voor de oprichting van een BVBA of NV.  De oprichtingsakte wordt digitaal neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. U heeft op deze manier heel snel uw ondernemingsnummer en kan u snel starten als zelfstandige.

Diverse administratieve formaliteiten

Na de oprichting van een nieuwe vennootschap zijn er nog enkele wettelijke formaliteiten in orde te brengen. Ook eventuele vergunningen zijn een noodzaak. Wij zorgen voor het nodige en dit specifiek in functie van uw onderneming:
• Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen
• Inschrijving bij de BTW administratie
• Registratie als aannemer
• FAVV
• Sabam
• Billijke vergoeding
• Geregistreerde kassa bij horeca