Accountancy

 BTW aangifte

Boekhoudkundige verwerking, advies en controle

Personen- en vennootschapsbelasting

Opstellen van de jaarrekening en vennootschapsaangifte

Financiële analyse

Opmaken tussentijdse staat van actief en passief